درباره

تیم ساب‌ران در سال 1398 با هدف بوجود آوردن تجربه‌ی خوب و مناسب و همچنین کمک به درک و فهم بهتر بازی ها برای تمامی فارسی زبانان سراسر دنیا بوجود آمد.
ما در تیم ساب‌ران همواره تمامی تلاش خود را برای ارائه فارسی ساز های خوب و با کیفیت و راضی نگه داشتن شما فارسی زبانان عزیز میکنیم.