سیاست حریم خصوصی

-حریم شخصی کاربران

هیچ اطلاعات شخصی از کاربران سایت ساب ران به غیر از خرید در جایه دیگری استفاده نمیشود.

تمامی اطلاعات کاربران به طور کامل محفوظ است و فقط و فقط جهت راستی آزمایی شخص در پرداخت استفاده میشود، که اگر مشکلی پیش آمد مدرکی وجود داشته باشد.

 

 

از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار ممنونیم 💙